Ett väsentligt innehåll och tänk som jag har användning av i klassrummet alla dagar, inte bara inför denna värdegrundsdag.

Erika, lärare åk 4-5, Lidingö