Normkreativitet

Normkreativitet betyder att synliggöra och utmana normer och på ett kreativt sätt skapa förändring i konkreta situationer. Det är ett spännande arbete att få upp ögonen för sina invanda rutiner och beteenden och relatera dessa till normer och maktordningar. Det blir många skratt och aha-upplevelser när vi genom praktiska övningar undersöker vad som krävs för att förändra invanda mönster? Hur bemöter vi varandra inom organisationen och hur skapar vi ett inkluderande arbetssätt i praktiken? Jag får ständigt höra av deltagarna på mina kurser att de praktiska övningarna fördjupar förståelsen och gör att kunskapen fastnar, därför varvar jag alltid teoretiska perspektiv med reflektion och praktiska övningar. Syftet är att skapa tillämpbar kunskap och praktiska verktyg som bottnar i deltagarnas egna erfarenheter. Upplägg och innehåll anpassas efter beställarens önskemål och behov.

Exempel på innehåll:

  • Att synliggöra och utmana normen.
  • Status, roller och makt
  • Kroppsspråk, bemötande och kommunikation
  • Diskrimineringsgrunderna
  • Ett inkluderande arbetssätt
  • Fallstudier ur deltagarnas egna erfarenheter
  • Att implementera likabehandlingsplanen i den vardagliga verksamheten

Väldigt roligt, utmanande att få testa praktiskt. Intressant att reflektera över olika roller, bemötande mm. Skulle vara roligt med en längre kurs, blir väldigt sugen på att fortsätta med mer genusarbete!

Förskollärare, Lidingö

Ett väsentligt innehåll och tänk som jag har användning av i klassrummet alla dagar, inte bara inför denna värdegrundsdag.

Erika, lärare åk 4-5, Lidingö

Bortglömda kunskaper, idéer, metoder har kommit fram under dessa dagar. Tack Annelie! Bra jobbat.

Kerstin, Skol-kurator, Lidingö

Normkreativitet-Arffman-Drama