Scenisk närvaro

Sceniska uttryck och dramaturgiska verktyg

Det är fantastiskt att uppleva scenkonst, när uttrycken, musiken, orden, berättelsen griper tag i publiken och får den att lyfta. Vad är det som får en föreställning att hålla ihop och bli bra? Hur når artisten fram med sitt budskap? Vi arbetar i en undersökande process med praktiska övningar, teori och reflektion. En workshop kan även utgå från en specifik föreställning, konsert eller annat scenframträdande som deltagarna är involverade i. Målet är att bli medvetna om hur vi använder sceniska uttrycksmedel och dramaturgiska verktyg.

Målgrupp: Artister inom samtliga scenkonstområden, pedagoger och kultursamordnare. Innehållet anpassas efter önskemål och behov.

Exempel på innehåll:

  • Föreställningens kontext och formspråk
  • Att vaska fram essensen i det man vill uttrycka.
  • Hur bygger man den dramatiska tråden?
  • Berättarteknik
  • Scenisk närvaro

Workshops och lärarhandledning

Jag utför pedagogiska för- och efterarbeten till föreställningar och utvecklar material till lärarhandledning.