Drama, teater och berättande i skola och förskola

Hur kan en som pedagog fånga en hel barngrupp genom att utveckla sitt berättande och sitt agerande? Hur inkluderar en alla barn i gruppen och skapar magi tillsammans? Drama och berättande är metoder som ger stora möjligheter till att integrera hela människan i lärandet. Deltagarna gör nya upptäckter hos sig själva och varandra när de får arbeta med kropp, tankar, känslor och sinnen. Det är mer regel än undantag att pedagogen får se sina elever eller barn ta helt andra roller och positioner än vad de normalt gör. Ett inkluderande arbetssätt med drama, teater och berättande skapar sammanhållning och glädje i barngruppen. Jag ger verktyg och inspiration utifrån olika metoder i enlighet med deltagarnas behov och önskemål.

Exempel på kursinnehåll:

  • Muntligt berättande, berättarteknik och övningar för att skapa ett aktivt lyssnande och trygga berättare.
  • Improvisationsövningar
  • Dramalekar
  • Att välja material, bearbetning av text.
  • Regiarbete, att skapa en föreställning.
  • Att lägga upp konstnärliga projekt.
  • Ett normkreativt och inkluderande förhållningssätt.

En kurs eller seminarium kan ges vid ett eller flera tillfällen och kan med fördel kombineras med handledning i den egna verksamheten. Kursinnehållet kan kopplas till ett pågående projekt eller föreställningsarbete.

En bra och innehållsrik dag. Konkreta och innehållsrika övningar varvat med intressanta reflektioner. Ett tillåtande och öppet arbetssätt med inspirerande mångfaldigt perspektiv. Passar mig som hand i handske.
Anette, sångpedagog/sångerska/röstcoach, 2014-02-04
Otroligt härlig dag, massa inspiration. Roligt att se hur en föreställning kan växa med små medel.
Malin, dansare/danspedagog, Ronneby
Arffman drama kompetensutveckling